واحد های ثبتی

بخش های ثبتی آدرس شماره تماس نام اداره
بخش6 میدان امام خمینی - خیابان آیت الله هاشمی رفسنجانی 081-33124700-33116155 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اسدآباد
بخش 4 بلوار آیت الله بهاری - انتهای خیابان فروردین 081-4505800 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بهار
بخش1-بخش2-بخش3-بخش4-بخش5 خیابان انقلاب - پایین تر از بانک کشاورزی 081-34922071 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تویسرکان
بخش 5-استنساخی از قزوین-استنساخی از زنجان-استنساخی از ساوه خیابان شهید توکلی 081-36223563-36227072 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رزن
بخش 5-همه کسی و امام زاده پیرنهان-قزل حصار-شیرابدال و یال قوزباغ-قارقالق خیابان شهرداری سابق 081-36825380 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فامنین
بخش 4 - بخش 5 - دولت آباد-طاس تپه-آقداش و باشقورتاران میدان ولایت - جنب اداره تامین اجتماعی 081-35227113 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کبودرآهنگ
بخش 1-بخش2-بخش3-بخش4-بخش5 میدان انقلاب - ابتدای بلوتر 45 متری نبوت 081-33348088-33348089-33348044 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ملایر
حومه بخش یک-حومه بخش سه خیابان سعیدیه - نبش بلوار غنی زادیان 081-38211009-38237123 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان-ناحیه یک
بخش1-بخش2-بخش3-بخش4 خیابان رسالت - کوچه ثبت 081-33238534-3323777-33242460 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نهاوند
بخش 1-بخش2-بخش3-بخش4-حومه بخش2-قشلاق خسروخانی-شیرین آباد-نوده قره باغی - حاجی آباد-کوزره-خیرآباد-مسلم آباد-مرکش-برکت آباد میدان فردوسی - 12 متری شیر سنگی 081-38234346 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان-ناحیه دو