تذکرات مهم:
مالکان محترمی که در یک مجتمع آپارتمانی ساکن هستید ،توجه داشته باشید چنانچه یکی از همسایگان مجتمع شما در دو سال اخیر سند تک برگ(کاداستری) اخذ کرده باشد ،برای ثبت درخواست صدور سند بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.
کلیه ی املاک مشاعی که قبلاً احدی از مالکان نسبت به اخذ سند تگ برگ اقدام نموده اند ،برای ثبت درخواست صدور سند بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.
بلافاصله پس از ثبت درخواست با مراجعه به باجه های پستی،چنانچه یکی از شرایط فوق دارا هستید، نسبت به ارسال مدارک از طریق پست به اداره ی ثبت مربوطه اقدام نمایید- بررسی و احراز شرایط توسط کارشناسان پست انجام خواهد شد.