جانمایی ملک

برای جانمایی ملک و تبدیل مختصات آن به utm کافی است در نقشه زیربا انتخاب شهر محل ملک ، موقعیت ملک خودرا پیدا کرده و با کلیک بر روی آن مقادیر x,y حاصل از جانمایی رادر کادر های طول و عرض جغرافیایی زیر وارد نموده و بر روی دکمه ی تبدیل به utm کلیک نموده ،سپس مقادیر x وy حاصل از utm را در فرم مربوطه در قسمت جانمایی ملک وارد نمایید.
آموزش ویدیویی در پنجره آموزش قرار داده شده است.
UTM نقشه