برونسپاری تهیه نقشه عرصه ملک

تذکرمهم:


در راستای سیاست های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،با هدف افزایش رقابت و ارتقا کیفیت خدمات ،اشتغال زایی ،تمرکز بر توان نیروی انسانی مجرب ،جلوگیری از سواستفاده سودجویان ،پرهیز از دریافت وجوه نامتعارف نقشه برداری، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همدان طرح برونسپاری تهیه نقشه عرصه ملک را از تاریخ 1399/03/03 در سالروز آزاد سازی خرمشهر و در آستانه عید سعید فطر در سامانه الکترونیکی همیار سند اجرایی نموده است،مالکان محترم می توانند از این تاریخ با مراجعه به سامانه همیار سند در این طرح شرکت نموده و نسبت به رزرو وقت نقشه برداری اقدام نمایند.

تذکر بسيار مهم:
به دستور ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در راستای اجرای اهداف عالی سازمان ،شرکت در طرح برونسپاری نقشه اجباری گردید.مالکان محترم در استان همدان به منظور تهیه ی نقشه ی عرصه ملک خود باید صرفاً از این طریق اقدام نمایند .

مالکان محترمی که در یک مجتمع آپارتمانی ساکن هستید ،توجه داشته باشید چنانچه یکی از همسایگان مجتمع شما در دو سال اخیر سند تک برگ(کاداستری) اخذ کرده باشد ،لزوم تهیه نقشه پس از بررسی در ادارات ثبت اسناد و املاک اعلام می گردد.
برای کلیه ی املاک مشاعی ثبت یک درخواست نقشه برداری به نام یکی از مالکان مشاعی کفایت می کند.

تذکر مهم در خصوص املاک مشاعی:چنانچه در دوسال اخیر،احدی از مالکان مشاعی اقدام به تهیه نقشه جهت صدور سند تک برگ(کاداستری)نموده باشد،سایر مالکان باید منتظر بررسی اداره ثبت اسناد و املاک جهت تایید یا عدم تایید نقشه موجود بمانند و از ثبت درخواست جدید تهیه نقشه خودداری نمایند.