تذکر بسيار مهم:
به دستور ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در راستای اجرای اهداف عالی سازمان ،شرکت در طرح برونسپاری نقشه اجباری گردید.مالکان محترم در استان همدان به منظور تهیه ی نقشه ی عرصه ملک خود باید صرفاً از این طریق اقدام نمایند .

 

لازم است کلیه مالکان محترم به منظور اخذ سند کاداستری(تک برگ) در ابتدا از قسمت برونسپاری تهیه نقشه عرصه ،نسبت به تهیه نقشه ملک خود اقدام نمایند و پس ازطی فرآیند ذیل نسبت به ثبت تقاضای صدور سند کاداستری خود اقدام نمایند.

تا زمانیکه نقشه ملک شما توسط نقشه بردار SSBR در سامانه بارگذاری نگردد،اجازه ثبت درخواست صدور سند کاداستری در سامانه را نخواهید داشت.

****مراحل ثبت درخواست صدور سند :****


*انتخاب نقشه بردار از قسمت برونسپاری تهیه نقشه عرصه
**برداشت نقشه و بارگذاری آن توسط مهندس SSBR در بازه زمانی یک هفته از ارجاع درخواست
***تحویل یک نسخه نقشه بر روی لوح فشرده(CD) به همراه پرینت مهر و امضا شده نقشه به مالک به همراه کد پیگیری بارگذاری نقشه توسط مهندس نقشه بردار
****مراجعه مالک پس از اخذ CD مذکور به همراه مدارک مورد نیاز(اصل سند ،مدارک هویتی و سایر مدارک مورد نیاز بسته به درخواست) به پست جهت ثبت درخواست سند و ارسال مدارک
*****کلیه ی فرآیند صدور سند از طریق نماینده پست مستقر در واحد ثبتی مربوطه پیگیری شده و هیچ گونه مراجعه حضوری از طرف ارباب رجوع لازم نمی باشد.پس از صدور سند، از طریق پست سند صادر شده به آدرس پستی اعلام شده مالک یا نماینده قانونی وی ارسال می گردد.
******مالک می تواند با کد پیگیری اخذ شده پس از بارگذاری نقشه وضعیت درخواست خودرا رصد نماید.
*******در صورت هر گونه مشکل یا نقص مدارک و مستندات مراتب از طریق پیامک یا تماس تلفنی به مالک اطلاع رسانی خواهد شد.